آموزش

تاریخچه پینگ پنگ

103416-h-05-c-300x300

تاریخچه تنیس روی میز : مبدا پیدایش تنیس روی میز هم مثل بسیاری از ورزشهای دیگر بدرستی معلوم نیست . آقای « ایور مونتاگو » ، یکی از نمایندگان فدراسیون بین المللی تنیس روی میز و احیاء کننده ی این ورزش چنین میگوید : بازی تنیس روی میز ابتدا در سالنهای سر پوشیده شروع شد ، اما پس از مدتی ... ادامه مطلب »

استعداد یابی

این مطلب در پی سوال یکی از علاقمندان تنیس روی توسط امیر عمیدی میز تهیه گردیده است. اول باید بر اساس خصوصیات ورزش تنیس روی میز افراد را دسته بندی کرد در مطالعات انجام شده در میان تمام ورزشکاران این رشته در مسابقات جهانی به لحاظ پیکر سنجی ،بهتر است که ورزشکار مزو مرف باشد. و اندو مرف نباشد (تیپ ... ادامه مطلب »

تاریخچه کلاسهای آموزشی تنیس روی میز در ایران

به منظور بررسی عملکرد آموزشی تنیس روی میز در ایران و آسیب شناسی آنچه که گذشته و شناخت نیازهای آتی برای سالهای بعد این مطلب نوشته شد و چنانچه در این نوشتار اسامی قید گردید صرفا بخاطر بررسی تاریخی مطلب است و قصد تخریب افراد نیست و مسلما مطالب و افرادی هم فراموش شده و یا من آگاه نیستم که ... ادامه مطلب »