بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۸

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ شهرستان خوسف بمناسبت روز ملی تنیس روی میز

LJVC2878

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ شهرستان خوسف بمناسبت روز ملی تنیس روی میز و هفته تربیت بدنی در سالن شهید نجفی برگزار و آقایان حسین عبدالهی اول مهدی محسنی دوم وکاظم حسنی مقام سوم این مسابقات را کسب کردنند مسئول برگزاری مسابقات حسین عبدالهی،دبیر هیات شهرستان خوسف ادامه مطلب »

به همت والای آقای دکتر آذرکار مدیریت محترم هتل سپهر هر پنجشنبه شیفت ساعت ۵/۵ عصر استخر هتل در اختیار پیشکسوتان ورزش قرار داده شده است.

HTGJ2041

پیشکسوتان ورزش چراغ روشن راه آیندگان بیاییم تا در قید حیاتند از ایشان کسب فیض نموده و قدردانشان باشیم به همت والای آقای دکتر آذرکار مدیریت محترم هتل سپهر هر پنجشنبه شیفت ساعت ۵/۵ عصر استخر هتل در اختیار پیشکسوتان ورزش قرار داده شده است. (۲۵ مهرماه بعداستخر) @pishkesvatan1 ادامه مطلب »

با حضور مسئولین احکام اعضا ی هیات پینگ پنگ استان خراسان جنوبی اهدا شد

MVOQ6048

با حضور مسئولین احکام اعضا ی هیات پینگ پنگ استان خراسان جنوبی اهدا شد روابط عمومی هیات استان اعلام کرد با حضور مهندس حسن عزیزی مدیر کل محترم ورزش و جوانان خانم نفیسه نخعی مدیر کل محترم امور بانوان استا نداری آقای سعید برقی معاون محترم سیاسی امنیتی فرمانداری شهر ستان بیرجند آقای حسن امیری پور رئیس محترم هیات استان ... ادامه مطلب »